Revize elektroinstalace a ručního elektrického nářadí


Revize elektroinstalace

Provádíme veškeré revize na elektrických zařízeních do 1000V.
Výchozí - Pravidelné
Revize hromosvodů a uzemňovacích soustav.
Revize všech elektrických spotřebičů třídy ochrany I až III, dle
příslušných ČSN.
Revize pracovních strojů, ručního elektrického nářadí.
Opravy a odstranění závad po revizích.

Přihlášky

Dále provádíme nové přihlášky k odběru elektrické energie.
Zvýšení příkonů.
Změny tarifů.
Výměny hlavních jističů.